طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه false recognition به فارسی false recognition یعنی چه

false recognition


روانشناسى : بازشناسى کاذب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها