طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه false retrieval به فارسی false retrieval یعنی چه

false retrieval


بازيابى کاذب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها