طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه false ribs به فارسی false ribs یعنی چه

false ribs


علوم هوايى : ريب هاى کاذب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها