طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه false work به فارسی false work یعنی چه

false work


عمران : تکيه گاههاى موقت که براى قابل بندى بتن يا داربستها بکار ميرود
معمارى : حائل موقت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها