طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه false به فارسی false یعنی چه

false


غير قانونى ،قلب ،دروغين ،دروغى ،کاذب ،دروغ ،کذب ،کاذبانه ،مصنوعى ،دروغگو،ساختگى ،نادرست ،غلط،قلابى ،بدل
علوم مهندسى : معيوب
عمران : کاذب
قانون ـ فقه : ناحق
روانشناسى : نادرست
علوم هوايى : کاذب
ع لوم نظامى : غير واقعى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها