طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه fame به فارسی fame یعنی چه

fame


اشتهار،شهرت ،نام ،اوازه ،مشهور کردن
قانون ـ فقه : شياع

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها