طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه famous به فارسی famous یعنی چه

famous


بلند اوازه ،مشهور،معروف ،نامى ،عالى
قانون ـ فقه : مشهور

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها