معنی و ترجمه کلمه fanciless به فارسی fanciless یعنی چه

fanciless


عارى ازوهم ،عارى ازتصور،ساده ،بى هوس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها