معنی و ترجمه کلمه far and near به فارسی far and near یعنی چه

far and near


دور و نزديک ،همه جا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها