معنی و ترجمه کلمه far به فارسی far یعنی چه

far


دوراز(با off يا out يا)away ،بسيار،بمراتب ،زياد،خيلى ،دور دست ،بعيد،بعلاوه


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها