معنی و ترجمه کلمه faraday's law به فارسی faraday's law یعنی چه

faraday's law


علوم مهندسى : قانون فاراده
الکترونيک : قانون فارادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها