طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه farci به فارسی farci یعنی چه

farci


)farcie(دلمه کرده ،پرکرده ،به زورچپانده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها