معنی و ترجمه کلمه fare you well به فارسی fare you well یعنی چه

fare you well


)fare thee well(خوش باش ،خدا حافظ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها