طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه farmgate type operations به فارسی farmgate type operations یعنی چه

farmgate type operations


علوم نظامى : رهبرى اموزش و عمليات نيروى هوايى يک کشور تا مرحله عمليات جنگى

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها