طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه farouche به فارسی farouche یعنی چه

farouche


(گ.ش ).يونجه گل قرمز،کمرو،وحشى صفت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها