طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه farthing به فارسی farthing یعنی چه

farthing


فارثينگ ،پول خرد انگليس

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها