معنی و ترجمه کلمه fascial به فارسی fascial یعنی چه

fascial


مربوط بپوشش وترى ،تبرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها