معنی و ترجمه کلمه fast neutron به فارسی fast neutron یعنی چه

fast neutron


الکترونيک : نوترون سريع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها