طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه fast به فارسی fast یعنی چه

fast


سطح لغزنده يا سفت ،سطح سيقيلى مسير بولينگ ،تندرو،سريع السير،جلد و چابک ،رنگ نرو،پايدار،باوفا،سفت ،روزه گرفتن ،فورا
ورزش : مسير خشک و سفت اسبدوانى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها