طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه fathomable به فارسی fathomable یعنی چه

fathomable


پيمايش پذير،پيمودنى ،قابل پيمايش ،فهميدنى ،پى بردنى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها