طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه fatigue(party) به فارسی fatigue(party) یعنی چه

fatigue(party)


دسته بيگارى ،دسته اى ازسربازان که به بيگارى گسيل ميشوند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها