معنی و ترجمه کلمه fatigue bending machine به فارسی fatigue bending machine یعنی چه

fatigue bending machine


علوم مهندسى : دستگاه خمش دائمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها