معنی و ترجمه کلمه fatigue bending test به فارسی fatigue bending test یعنی چه

fatigue bending test


علوم مهندسى : ازمايش خمش دائمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها