طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه fatigue test به فارسی fatigue test یعنی چه

fatigue test


ازمايش خستگى
علوم مهندسى : ازمايش خستگى
معمارى : ازمون خستگى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها