طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه fatigue testing machine به فارسی fatigue testing machine یعنی چه

fatigue testing machine


علوم مهندسى : دستگاه ازمايش کننده خستگى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها