معنی و ترجمه کلمه fault datagnosis به فارسی fault datagnosis یعنی چه

fault datagnosis


عيب شناسى ،تشخيص عيب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها