معنی و ترجمه کلمه fausse reconnaissance به فارسی fausse reconnaissance یعنی چه

fausse reconnaissance


روانشناسى : بازشناسى کاذب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها