طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه favor به فارسی favor یعنی چه

favor


)favour(التفات ،توجه ،مساعدت ،مرحمت کردن ،نيکى کردن به ،طرفدارى کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها