طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه favorite son به فارسی favorite son یعنی چه

favorite son


نامزد رياست جمهورى ،کانديداى رياست جمهورى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها