طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه favour به فارسی favour یعنی چه

favour


همراهى ، )favor(التفات ،توجه ،مساعدت ،مرحمت کردن ،نيکى کردن به ،طرفدارى کردن
قانون ـ فقه : همراهى يا طرفدارى کردن با

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها