طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه feasibility study به فارسی feasibility study یعنی چه

feasibility study


مطالعه قابليت اجراى کار،امکان سنجى
کامپيوتر : مطالعه امکان سنجى
بازرگانى : مطالعه امکانپذيرى
علوم نظامى : بررسى امکان اجراى کار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها