طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه feather به فارسی feather یعنی چه

feather


پروبال ،باپر پوشاندن ،باپراراستن ،بال دادن
ورزش : اهسته زدن گوى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها