معنی و ترجمه کلمه featherweight به فارسی featherweight یعنی چه

featherweight


¹ 6کيلوگرم( وزنه بردارى)،ورزشکار پروزن
ورزش : 57کيلوگرم ، 58تا 64 کيلوگرم ،¹ 6کيلوگرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها