معنی و ترجمه کلمه febrifacient به فارسی febrifacient یعنی چه

febrifacient


تب اور،تب خيز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها