معنی و ترجمه کلمه fechner's law به فارسی fechner's law یعنی چه

fechner's law


روانشناسى : قانون فخنر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها