معنی و ترجمه کلمه federal council به فارسی federal council یعنی چه

federal council


مجلس متحده
قانون ـ فقه : مجلس دولت متحده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها