طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه federal council به فارسی federal council یعنی چه

federal council


مجلس متحده
قانون ـ فقه : مجلس دولت متحده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها