طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه feeble-mindedness به فارسی feeble-mindedness یعنی چه

feeble-mindedness


ضعف عقل ،عدم رشد،سبک مغزى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها