طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه feed به فارسی feed یعنی چه

feed


تغذيه گردن ،عليق ،خوراک دادن ،پروردن ،چراندن ،خوردن ،خوراک ،علوفه ،خورد،خوراندن ،تغذيه کردن ،جلو بردن
علوم مهندسى : کار رساندن
کامپيوتر : تغذيه کردن
ورزش : پاس به يارى که در موقعيت بهترى است
علوم هوايى : درون گ ذاشت
علوم نظامى : خوراک دادن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها