معنی و ترجمه کلمه feedback به فارسی feedback یعنی چه

feedback


پس خورد،تزويج معکوس ،بس خوراند،پس خورانه ،پس خوران ،بازده ،پس دهى ،پسخوراند( فيدبک)،بازخور،باز خورد
علوم مهندسى : فيدبک
کامپيوتر : بازخورد
الکترونيک : واخوراند
روانشناسى : پسخوراند
زيست شناسى : بازخور
بازرگانى : بازيافت
ورزش : پسخورد
علوم هوايى : گشتى
علوم نظامى : فيدبک انعکاس انرژى از مدارى به مدار ديگر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها