معنی و ترجمه کلمه feet dry به فارسی feet dry یعنی چه

feet dry


روى هدف هستم
علوم نظامى : هواپيماى رهگير يا مامور پشتيبانى مستقيم روى منطقه است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها