معنی و ترجمه کلمه fell به فارسی fell یعنی چه

fell


قطع کردن ،بريدن وانداختن ،بزمين زدن ،مهيب ،بيداد گر،سنگدل
علوم مهندسى : انداختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها