معنی و ترجمه کلمه females به فارسی females یعنی چه

females


قانون ـ فقه : اناث


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها