معنی و ترجمه کلمه females به فارسی females یعنی چه

females


قانون ـ فقه : اناث


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها