طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه fenestra به فارسی fenestra یعنی چه

fenestra


(تش ).سوراخ ،روزنه ،(ج.ش ).خال ،روشنى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها