طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه feretory به فارسی feretory یعنی چه

feretory


تابوت ياصندوق اثارمقدس ،جايگاه اثارمقدس( درکليسا)

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها