معنی و ترجمه کلمه fetch ahead به فارسی fetch ahead یعنی چه

fetch ahead


کامپيوتر : فرايند واکشى يک دستورالعمل قبل از انکه اخرين دستور اجراى ان تمام شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها