معنی و ترجمه کلمه fetch up به فارسی fetch up یعنی چه

fetch up


توليد کردن ،عمل اوردن ،ختم کردن ،نائل شدن ،بحال ايست درامدن ،متوقف شدن ،به نتيجه رسيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها