معنی و ترجمه کلمه fetching به فارسی fetching یعنی چه

fetching


جذاب ،دلربا،گيرنده

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها