معنی و ترجمه کلمه field operating به فارسی field operating یعنی چه

field operating


عمل کننده در صحرا
علوم نظامى : فعال در صحرا رده صحرايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها