معنی و ترجمه کلمه field rheostat به فارسی field rheostat یعنی چه

field rheostat


تنظيم کننده ميدان
علوم مهندسى : رگولاتور ميدان
الکترونيک : رئوستاى ميدان

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها