معنی و ترجمه کلمه filter به فارسی filter یعنی چه

filter


صاف کردن يا شدن ،فيلتر،تورى ،صافيدن ،پالايه ،صاف کردن نور،صافى ،پالونه ،اب صاف کردن ،تصفيه کردن ،پالودن ،صاف کردن ،چيزيکه بعضى پرتوها از ان ميگذرند ولى حائل پرتوهاى ديگر است
علوم مهندسى : پالايه
کامپيوتر : فيلتر
الکترونيک : صافى
عمران : صافى
معمارى : صافى
شيمى : صافى
روانشناسى : پالودن
زيست شناسى : پالايه
نجوم : فيلتر
علوم هوايى : فيلتر
علوم نظامى : فيلتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها